KARTA PERYFERII DO CENTRALI C/M

Karta peryferii zawierająca interfejs panelu obsługi dla straży pożarnej oraz interfejs transmisji alarmu i trzy programowalne, dowolnie kontrolowane lub do 30 V DC bezpotencjałowe przekaźniki zbiorcze. Moduł peryferyjny można montować tylko w gnieździe systemowym nr 1 płyty głównej.

Opis

Prąd spoczynkowy ok. 15 mA (bez mikromodułu).

1 gniazdo na mikromoduł
1 przekaźnik UT
3 przekaźniki 1A/30VDC