KARTA PERYFERII Z 1 GNIAZDEM NA MIKROMODUŁ DO CENTRALI C/M

Moduł rozszerzeń jest podłączany do płyty interfejsu panelu sterowania. Moduł może być używany jedynie na zacisku systemowym 1 na płycie interfejsu centrali.

Prąd spoczynkowy ok. 5 mA (bez mikromodułu).