KONSOLA STERUJĄCA Z MIKROFONEM STRAŻAKA VAP1

Konsola sterująca z mikrofonem strażaka to urządzenie do zdalnego sterowania, zawierające mikrofon alarmowy i bezpośredni dostęp do funkcji ewakuacji głosowej systemu NEO. Umożliwia użytkownikowi wysyłanie wielu komunikatów głosowych o ewakuacji na żywo oraz wydawanie komunikatów alarmowych i ewakuacyjnych do 56 zapisanych w pamięci stref PA w systemie NEO.

Opis

Funkcje konsoli:

– Do 56 pamięci grupowych po 8 stref na pamięć (448 stref systemu).
– Sygnał wstępny powiadomienia
– Regulacja głośności
– Wskaźnik zasilania
– Wskaźnik ogólny stanu awaryjnego
– Wskaźnik ogólny stanu usterki
– Połączenie ze wskaźnikiem awarii systemu
– Wskaźnik awarii zasilania
– Wskaźnik awarii mikrofonu awaryjnego
– Wskaźnik zdalnego sterowania
– Sterowanie awaryjne, reset, potwierdzenie, test, komunikat alarmowy, komunikat ewakuacyjny
– Boczny port do podłączenia do 7 klawiatur rozszerzających