MODUŁ LINII BOCZNEJ DIM800

Moduł DIM800 został zaprojektowany do podłączenia jednej strefy niskonapięciowych czujek konwencjonalnych. Obwód czujek jest zasilany zewnętrznym napięciem 24 Vdc i jest resetowany przez adresowalną centralę MX. Moduł DIM800 monitoruje zewnętrzne napięcie zasilania i w przypadku jego zaniku zgłasza sygnał uszkodzenia. Obwód wejściowy czujek może zostać okablowany jako jedna lub dwie linie (Klasa B), jedna pętla (Klasa A) lub jedna linia czujek 4 żyłowa.

Cechy modułu:

– cyfrowa komunikacja z centralami technologii MZX
– niezawodne działanie
– automatyczny monitoring funkcji krytycznych
– zdolność do wykonania dowolnego zakresu monitorowań i sterowań urządzeń bezpieczeństwa pożarowego

Opis

Specyfikacja

 

Parametry techniczne
Ilość wejść 1
Ilość wyjść N/A
Obciążenie wyjścia
Ilość adresów 1
Żródło zasilania 24Vdc
Temperatura pracy –25o C do +70o C
Wilgotność pracy <95% RH
Wymiary (mm) 60 x 84 x 14