UNIWERSALNA CZUJKA DYMU DUO-6043

221,00 

Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO-6043 przeznaczone są do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru, wtedy gdy materiał jeszcze się tli. Charakteryzują się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. W czujkach zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalne adresowalne czujki dymu DUO przewidziane są do pracy w adresowalnych liniach dozorowych wyłącznie central POLON 4100 i POLON 4200.

Opis

Podstawą działania detektorów dymu czujek DUO-6043 jest zasada Tyndala – rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniający stopień zagrożenia pożarowego.

Komunikacja między centralą systemu POLON 4000, a czujkami DUO odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujek i z czujek do centrali. Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujki mogą przesłać, na żądanie centrali, aktualne wartości analogowe. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.

 

Specyfikacja

 

Parametry techniczne
Typ adresowalna
Rodzaj dymu
Napięcie pracy 16,5 VDC – 24,6 VDC
Pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA
Wykrywane testy pożarowe TF1 do TF5 oraz TF8
Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali
Zakres temperatur pracy od -25°C do 55°C
Kolor obudowy biały