UNIWERSALNA CZUJKA DYMU DUO-6046AD

495,00 

DUO-6046AD to uniwersalna adresowalna czujka dymu z sygnalizatorem akustycznym. Przenaczona jest do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru, wtedy gdy materiał jeszcze się tli, czyli długo przed pojawieniem się otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. W czujce zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Czujka dymu DUO-6046AD przewidziana jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych wszystkich central systemów POLON 4000 i POLON 6000.

Opis

Podstawą działania detektorów dymu czujki  DUO-6046AD jest zasada Tyndala – rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniający stopień zagrożenia pożarowego. Komunikacja między centralą systemu POLON 4000 lub POLON 6000, a czujką DUO odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujek i z czujek do centrali. Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujki mogą przesłać, na żądanie centrali, aktualne wartości analogowe. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali. Załączenie sygnalizatora akustycznego w czujce następuje na rozkaz wysyłany ze współpracującej centrali.

Specyfikacja

Paramtry techniczne
Typ adresowalna, wielosensorowa
Kategoria do pracy w warunkach typowych
Rodzaj dymu
Napięcie pracy 16,5 VDC – 24,6 VDC
Pobór prądu w trybie alarmowania w stanie uszkodzenia lub alarmowania < 1 mA
Wykrywane testy pożarowe TF1 do TF6 oraz TF8
Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali
Zakres temperatur pracy od -10°C do 55°C
Wilgotność względna do 95% przy 40°C
Wymiary czujki z gniazdem Ф115 x 56mm
Masa 0.2 kg