CZUJKA DYMU DUO-6046

350,00 

Czujka dymu DUO-6046 przeznaczona jest do wykrywania dymu, powstającego w początkowym stadium rozwoju pożaru, gdy materiał jeszcze się tli. Charakteryzuje się znaczną odpornością na wpływ ruchu powietrza i zmian ciśnienia. W czujce zastosowano podwójny układ detekcji dymu w pasmach UV i IR. Uniwersalna adresowalna czujka dymu DUO przewidziana jest do pracy w adresowalnych liniach dozorowych wszystkich central systemów POLON 4000 i POLON 6000.

Opis

Podstawą działania czujki DUO-6046 jest zasada Tyndala – rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Wnikające do wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez dwie diody nadawcze w pasmach UV i IR. Rozproszone światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową jest analizowany przez mikroprocesor czujki, oceniający stopień zagrożenia pożarowego. Komunikacja między centralą systemu POLON 4000 lub POLON 6000, a czujkami DUO odbywa się za pośrednictwem adresowalnej, dwuprzewodowej linii dozorowej. Unikalny, w pełni cyfrowy protokół komunikacyjny umożliwia przekazywanie dowolnych informacji z centrali do czujek i z czujek do centrali. Oprócz przekazywania do centrali oceny stanu czynników pożarowych i tendencji ich zmian w swoim otoczeniu, czujki mogą przesłać, na żądanie centrali, aktualne wartości analogowe. Mikroprocesor sterujący pracą czujki, kontroluje poprawność działania jej podstawowych układów i w razie stwierdzenia nieprawidłowości przekazuje stosowne informacje do centrali.

Specyfikacja

 

Parametry techniczne
Typ adresowalna
Rodzaj dymu
Napięcie pracy 16,5 VDC – 24,6 VDC
Pobór prądu w trybie dozorowania ≤ 150 µA
Wykrywane testy pożarowe TF1 do TF5 oraz TF8
Adresowanie kodowanie adresu automatyczne z centrali
Zakres temperatur pracy od -25°C do 55°C
Kolor obudowy biały