MODUŁ KOŃCA LINII STERUJĄCEJ EOL-O

Moduł EOL-O służy do nadzorowania wyjść modułów EBK 4G2R zgodnie z normą EN 54-13.