PRZYRZĄD SERWISOWY 850EMT

850EMT jest narzędziem wspomagającym uruchomienie systemu, które komunikuje się z urządzeniami pożarowymi serii 850 i 830 za pomocą dwustronnego łącza IR. Urządzenie zaprojektowano, aby przyspieszyć i uprościć instalację oraz uruchomienie, zminimalizować możliwość pomyłki oraz podnieść poziom bezpieczeństwa pracowników, dzięki wyeliminowaniu konieczności pracy na wysokości.